Oprogramowanie

Oprogramowanie Karnell Monitoring System zapewnia wizualizację pozycji i stanu monitorowanych obiektów. Odbierane informacje odczytywane są na najwyższej jakości mapach wektorowych. Użycie takich map zapewnia Operatorowi KARNELL niespotykaną dotąd błyskawiczną lokalizację obiektów z dokładnością do 0.5 metrów.
zobacz śledzenie pojazdu
Mapa wektorowa jest w pełni skalowalna w czasie rzeczywistym. Pozwala na natychmiastowe odnalezienie każdego adresu, ulicy, drogi czy obiektu będącego jej składnikiem.

Program KMS zapewnia:

 • wizualizację map wektorowych
 • definiowanie właścicieli obiektów (pojazdów)
 • definiowanie obiektów (pojazdów)
 • definiowanie grup obiektów (pojazdów)
 • archiwizację przebytych tras i zdarzeń
 • wizualizację pozycji obiektów (pojazdów) na mapie z:
  • przesuwaniem mapy w miarę poruszania się obiektu
  • poszerzaniem lub zawężaniem obszaru widocznego (dla kilku obiektów) we wskazanym obszarze
 • oznaczanie wybranych obiektów (dla ich łatwiejszego odnalezienia na mapie pośród innych obiektów)
 • wyszukiwanie obiektów wg różnych kluczy np.: właściciel, nr. rejestracyjny, marka samochodu itp.
 • śledzenie dowolnej ilości obiektów i wyświetlanie ich pozycji na jednej lub wielu mapach
 • ustawianie wewnętrznych parametrów modułów GPS/GPRS z poziomu stacji bazowej
 • sterowanie liniami wyjściowymi modułów z poziomu stacji bazowej
 • wizualizację pozycji obiektów wraz z parametrami (azymut, czas, prędkość)
 • archiwizację tras monitorowanych pojazdów oraz ich parametrów

Możliwości KMS:

 • lokalizacja obiektów monitorowanych
 • odbiór sygnałów alarmowych
 • transmisja dyspozycji - wysyłanie komunikatów do wybranego obiektu
 • gromadzenie i archiwizacja danych

 

W centrum operacyjnym KARNELL archiwizowane są wszelkie dane wygenerowane przez pojazd (min. 1 rok). Poza współrzędnymi geograficznymi pozwalającymi na odczyt przebytej trasy. System umożliwia jej wizualizację w postaci punktów połączonych liniowo i ich wydruk. Daje to mam możliwość dokładnego odtworzenia przebytej przez pojazd trasy.

 


 Karnell Monitoring System

 Produkty

 Oprogramowanie KMS

 Cennik

 Czas trwania umowy

 Interwencje

 Zasięg GPS / GSM

 Montaż, serwis oraz gwarancja

 

 
 
Karnell Guard    |    Monitoring GPS    |    Ochrona    |    Nawigacja GPS    |    Kontakt
 
      design & engine - qlSys